สวัสดี, เราคือThinkkub Academy

เราช่วยให้ผู้คนเข้าถึงและเรียนรู้หมากล้อม (โกะ) ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและดีที่สุดของเรา

"Thinkkub Academy” เป็นสถาบันชั้นนำที่ทุ่มเทในการสอนหมากล้อม (โกะ) ให้กับเด็กๆและบุคคลทั่วไป ก่อตั้งโดย ครูแก๊ป ระดับฝีมือ 4 ดั้ง ที่ Thinkkub เราคัดเลือกผู้ฝึกสอนอย่างรอบคอบโดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของพวกเขา 🥳 ซึ่งทุกคนได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการใน ทักษะจากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ภารกิจของเราคือการทำผู้เรียนทุกคนมั่นใจว่าจะได้รับความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับหมากล้อม (โกะ) ส่งเสริมการพัฒนาทางสติปัญญา สมาธิ จินตนาการ และการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะเหล่านี้จะไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นหมากล้อม (โกะ)เท่านั้น แต่ยังส่งผลเชิงบวกต่อชีวิตประจำวันของพวกเขาด้วย ❤️️️