Img
Master Go

หลักสูตร Master Go จะเน้นไปที่การประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งหมด กับการแข่งทัวร์นาเมนต์และการสอบวัดระดับต่างๆ ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะเพื่อการแข่งขัน และการวิเคราะห์เกมโปรและคำอธิบายเพื่อทำความเข้าใจกลยุทธ์และเทคนิคขั้นสูง

หลักสูตรประกอบด้วย:

  1. เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน
  2. การวิเคราะห์เกมขั้นสูง
  3. การสอบวัดระดับ
  4. ข้อเสนอแนะและการวิเคราะห์
  5. การนำไปใช้จริง

หลักสูตร Master Go จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนใช้ความรู้และทักษะขั้นสูงในสภาพแวดล้อมจริง เพื่อพร้อมสำหรับการศึกษาต่อและความสำเร็จในอนาคต

img