Img
แม่น้องน้ำหอม

ประทับใจกับระดับความเอาใจใส่ของครูที่มีต่อเด็กแต่ละคน น้องได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับเกมโกะและน้องชอบมากๆ ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นที่เกมเท่านั้น แต่ยังสอนทักษะชีวิตที่สำคัญ เช่น ความอุตสาหะและความมุ่งมั่นด้วย

img