Teacher Go Game

สวัสดี, นี่ครูแก๊ปเอง 🙂

ปัจจุบันเป็นเจ้าของสถาบัน Thinkkub Academy และผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.thinkkub.com

ประสบการณ์การแข่งขันหมากล้อม (โกะ)

– ระดับฝีมือ 4 ดั้ง ลำดับดั้ง 504
– แชมป์หมากล้อมและตัวแทนประเทศในหลายรายการ
– ประสบการณ์การแข่งขันหมากล้อมมากกว่า 10 ปี

ผลงานในประเทศ (2017 – 2020)

 • รองชนะเลิศ ไทยแลนด์โกะลีก ปี 2018
 • แชมป์ ขอนแก่น โอเพ่น ปี 2019
 • แชมป์ ฮาเบอร์ ปี 2019
 • แชมป์ ยูโกะ ปี 2019
 • แชมป์ ไทยแลนด์โกะลีก ปี 2019
 • แชมป์ ไทยแลนด์โกะลีก ปี 2020
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 Thailand open Go 2020
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 Thailand Go Championship 2020
 • แชมป์ Smartheart h&me-o ปี 2020

ผลงานในต่างประเทศ (2017 – 2020)

 • ตัวแทน หมากล้อมมหาลัยโลก ปี 2017
 • ตัวแทน world pair Go in Japan ปี 2017
 • ตัวแทน หมากล้อมจีนโลก ที่ ไต้หวัน ปี 2018
 • ตัวแทน Aisan U-Go ปี 2018
 • แชมป์ Go Shizuoka in Japan ปี 2018
 • ตัวแทน หมากล้อมมหาลัย ที่ ไต้หวัน ปี 2019