วันที่มีผลบังคับใช้: 15/9/2566

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Thinkkub Academy (www.thinkkub.com) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”) ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ การเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์แสดงว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์

1. สิทธิ์ของผู้ใช้

1.1 คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีจึงจะสามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้

2. การลงทะเบียนบัญชี

2.1 คุณอาจต้องลงทะเบียนบัญชีเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านของคุณ คุณตกลงที่จะยอมรับความรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ

2.2 คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน และจะอัปเดตข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน

3. เนื้อหาของผู้ใช้

3.1 คุณอาจสามารถส่งและแบ่งปันเนื้อหาบนเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความคิดเห็น บทวิจารณ์ และโพสต์ในฟอรัม คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาที่คุณส่งและผลที่ตามมาของการแบ่งปัน

3.2 โดยการส่งเนื้อหาไปยังเว็บไซต์ คุณให้สิทธิ์แก่ Thinkkub Academy โดยไม่ผูกขาด ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ทั่วโลก ตลอดไป และไม่สามารถเพิกถอนได้ในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง ดัดแปลง เผยแพร่ แปล แจกจ่าย และแสดงเนื้อหาดังกล่าว ในสื่อใดๆ

4. การกระทำที่ต้องห้าม

4.1 คุณตกลงที่จะไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ต่อไปนี้ในขณะที่ใช้เว็บไซต์:

A. ฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง B. การโพสต์ ส่งต่อ หรือแบ่งปันเนื้อหาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร เป็นอันตราย หรือน่ารังเกียจ C. มีส่วนร่วมในการคุกคาม การสะกดรอยตาม หรือการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบ D. การอัปโหลดหรือเผยแพร่ไวรัส มัลแวร์ หรือรหัสที่เป็นอันตรายอื่น ๆ E. พยายามเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ ระบบ หรือบัญชีผู้ใช้ของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต

5. ทรัพย์สินทางปัญญา

5.1 เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ รวมถึงข้อความ กราฟิก โลโก้ รูปภาพ วิดีโอ และซอฟต์แวร์ เป็นทรัพย์สินของ Thinkkub Academy และได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ คุณไม่สามารถใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย หรือแก้ไขเนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

6. การยกเลิก

6.1 Thinkkub Academy ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณตามดุลยพินิจโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือมีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่ Thinkkub เห็นว่าเป็นอันตรายต่อเว็บไซต์หรือผู้ใช้รายอื่น

7. การปฏิเสธความรับผิดชอบและการจำกัดความรับผิด

7.1 เว็บไซต์และเนื้อหาจัดทำขึ้น “ความรู้และทักษะประสบการณ์ของเรา” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย Thinkkub Academy ไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์

7.2 ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต Thinkkub Academy จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม เป็นผลสืบเนื่อง หรือการลงโทษใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของคุณหรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์ได้

8. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

8.1 Thinkkub Academy ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ข้อกำหนดที่อัปเดตจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ และการใช้งานเว็บไซต์ต่อไปของคุณหลังจากการเปลี่ยนแปลงถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่อัปเดต

9. กฎหมายที่บังคับใช้

9.1 ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

10. ติดต่อเรา

10.1 หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดติดต่อเราที่ support@thinkkub.com

โดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ อัปเดตล่าสุด: 15/09/66

อ่านข้อกำหนดของเราด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์และความรับผิดชอบของคุณในฐานะผู้ใช้ชื่อผลิตภัณฑ์