Img
Beginner

หลักสูตร Beginner ออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้นที่สนใจเรียนรู้พื้นฐานของโกะ โดยหลักสูตรนี้ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่กฎพื้นฐานและกลยุทธ์ไปจนถึงแนวคิดขั้นสูง เช่น หลักการเปิดเกมและกลยุทธ์

ในหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานของโกะ รวมถึงการวางหมาก, รูปพื้นฐาน, การจับหมาก และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการเล่นพื้นที่ ผู้เรียนจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดในเกมหมากล้อม เช่น อิทธิพล, การโจมตี, การป้องกัน และความสำคัญของความสมดุล

อาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์และมีความรู้ของเราจะแนะนำนักเรียนผ่านกิจกรรมและแบบฝึกหัดแบบโต้ตอบที่หลากหลายเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและเพิ่มความมั่นใจในความสามารถของตนเอง:

  • สมาธิดีขึ้น
  • ทักษะการแก้ปัญหา
  • ความจำที่เพิ่มขึ้น
  • การคิดเชิงวิจารณญาณ
  • ความมั่นใจและนับถือตนเอง
  • ทักษะทางสังคม
  • วัฒนธรรมและประเพณี
img