ชื่อหลักสูตร: Community Courses
คำอธิบาย: พัฒนาทักษะของตนเองผ่านการเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่ม พร้อมกับการมีส่วนร่วมใน Leauge, Mini Tournament ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถทดสอบและพัฒนาฝีมือของตนได้อย่างต่อเนื่องสูงขึ้น
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะหมากล้อม(โกะ)ในระดับสูง และชื่นชอบการแข่งขัน เพื่อการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน
ค่าเรียน:
 • เริ่มต้นคลาสแรกกับเรา! เพียง 550.- /1.30 ชม.
 • อาจมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยสำหรับการแข่งลีกและการแข่งขันที่อาจจัดข้ึน
 • Course Image

  เข้าร่วม Community

  กิจกรรมหลัก:

  ในหลักสูตร Community Courses คุณจะได้เข้าร่วมการแข่งและคลาสเรียนออนไลน์สำหรับทบทวนเกมที่เข้าร่วม:

  • นัดเล่นหมากล้อมนอกสถานที่เป็นประจำทุกสัปดาห์
  • กลุ่ม Discord เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้
  • ฝึกซ้อม – แก้โจทย์
  • การแข่งขันเพื่อวัดผลและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนท้าทายทักษะ
  • การวิเคราะห์เกมและทบทวนเกมผ่าน zoom
  เป้าหมายคือความพร้อมที่จะรับมือกับแง่มุมที่ท้าทายมากขึ้นของเกม และต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ *ข้อกำหนดและเงื่อนไข