สำหรับผู้ปกครอง

The Power of Soft Skills: เตรียมลูกของคุณให้พร้อมสู่ความสำเร็จ

Less than a minute to read

ในฐานะพ่อแม่ เราทุกคนมีปณิธานที่จะได้เห็นลูกๆ ของเราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและบรรลุเป้าหมายในชีวิต แม้ว่ารากฐานที่มั่นคงของทักษะด้าน Hard Skills ซึ่งครอบคลุมความรู้ทางเทคนิคและความเชี่ยวชาญนั้นมีความสำคัญอย่างปฏิเสธไม่ได้ แต่การปลูกฝังความฉลาดทางอารมณ์และทักษะ Soft Skills ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ไม่แพ้กัน

ทำความเข้าใจทักษะ Soft Skills

Soft skills หมายถึงคุณลักษณะส่วนบุคคลและความสามารถระหว่างบุคคลที่ช่วยให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้ครอบคลุมคุณสมบัติที่หลากหลาย รวมถึงทักษะในการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ความสามารถในการปรับตัว การแก้ปัญหา การบริหารเวลา ความเป็นผู้นำ และความฉลาดทางอารมณ์

เหตุใดทักษะ Soft Skills จึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย?

1. ความสามารถในการถ่ายทอด: Soft Skills มีการบังคับใช้ที่เป็นสากล ในทางตรงกันข้าม ทักษะ Hard Skills มักเกี่ยวข้องกับงานหรืออุตสาหกรรมเฉพาะเจาะจง บุคคลที่เป็นเลิศในด้านการสื่อสารและความเป็นผู้นำ สามารถประสบความสำเร็จในบทบาทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการขาย การตลาด หรือการบริหารจัดการ

2. ความต้องการของตลาด: ในตลาดงานร่วมสมัยและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันนายจ้างไม่เพียงแต่แสวงหาความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคเท่านั้น แต่ยังแสวงหาทักษะ Soft Skills หรือ ทักษะด้านอารมณ์ที่แข็งแกร่งอีกด้วย การศึกษาล่าสุดใน LinkedIn เปิดเผยว่า 57% ของผู้บริหารระดับสูงมองว่าทักษะด้านอารมณ์มีความสำคัญมากกว่าทักษะด้านยาก

3. ความสำเร็จในอาชีพการงาน: Soft skills มีส่วนอย่างมากต่อความสำเร็จในที่ทำงาน บุคคลที่มีความฉลาดทางอารมณ์ที่แข็งแกร่งมักจะมีความโดดเด่นในอาชีพการงาน พวกเขาสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานได้อย่างงดงาม

พ่อแม่จะปลูกฝังทักษะด้านอารมณ์ให้กับลูกได้อย่างไร?

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม: สนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุตรหลานของคุณในกีฬาประเภททีม ชมรม หรือกิจกรรมอาสาสมัคร ประสบการณ์เหล่านี้ช่วยให้พวกเขาพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ที่สำคัญ เช่น การทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

2. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ: ส่งเสริมให้บุตรหลานของคุณฝึกการฟังอย่างกระตือรือร้นและแสดงความคิดอย่างชัดเจนและมั่นใจ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นรากฐานสำคัญของทักษะด้านอารมณ์ที่แข็งแกร่ง

3. เป็นตัวอย่างที่ดี: นำเป็นตัวอย่างโดยแสดงให้เห็นถึงการบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับตัว และการทำงานเป็นทีมในชีวิตประจำวันของคุณ ลูกของคุณจะได้เรียนรู้ทักษะด้านอารมณ์อันมีคุณค่าผ่านการกระทำของคุณ

แม้ว่าทักษะด้านอารมณ์จะมีความสำคัญอย่างปฏิเสธไม่ได้ แต่การฝึกฝนทักษะด้านอารมณ์ที่แข็งแกร่งก็มีความสำคัญไม่แพ้กันสำหรับความสำเร็จในอนาคตของบุตรหลานของคุณ ด้วยการช่วยให้บุตรหลานของคุณพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ คุณกำลังเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับความสำเร็จในอาชีพที่พวกเขาเลือก

#SoftSkills #อาชีพความสำเร็จ #เคล็ดลับการเลี้ยงดู


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *